Organisatie

Het Remco Heite Schaaktoernooi omvat

1. internationaal Invitatietoernooi
2. internationaal Open Toernooi
3. lokaal schaaktoernooi voor de basisscholen

Het toernooi is in 2006 aangeboden aan de toen scheidend burgemeester de heer drs. Remco Heite van de gemeente Weststellingwerf. Het toernooi wordt gedragen door de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf, bedrijfsleven, scholen, instellingen en vrijwilligers in deze gemeenten en de provincie Fryslan.  Het Invitatietoernooi en het Open Toernooi worden tweejaarlijks gehouden. Het schoolschaaktoernooi is een jaarlijks toernooi. Het toernooi beoogt de regio De Stellingwerven positief zichtbaar te doen zijn en het schaken op scholen te bevorderen.
Het toernooi wordt gekend als het ‘toernooi van het paard’, omdat de winnaar van het Invitatietoernooi als bonus een paard kan verkrijgen. Inmiddels is het een goede gewoonte dat dit paard door de winnaar wordt geschonken aan een instelling in de regio.

 

Comite van aanbeveling:

drs. J.A. Jorritsma, Commissaris der Koningin Fryslan
E. Schuyer, voorzitter Koninklijke Nederlandse Schaakbond
dr. S. Faber, oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Schaakbond
A.J. Zwart, oud-voorzitter Kamer van Koophandel Fryslan
J. From, oud-voorzitter Commerciële Club Weststellingwerf
H. Böhm, schaker, schaakpromotor en schaakjournalist


Sponsoradviseurs:

A. Buiteveld
G.K.H .Berends
G.A. Kranendonk
W. Veenstra

Stichting Het Heite Schaaktoernooi:

H. Feitsma, voorzitter
drs. R. van Maurik, secretaris
E. Berghuis, penningmeester

Werkgroep Schoolschaaktoernooi:

G. Gijssen
drs. H.R. Heite
F. Rijpma
M.R. de Hoog-Eggink
E.T. Eggink, schoolschaakcoordinator

Arbitrage:

G. Gijssen, directeur/hoofdarbiter

Invitatietoernooi:
P. Goud, arbiter

Open Toernooi:
P. de Jong, arbiter
E. Denissen, arbiter

Schoolschaaktoernooi:
W. Visser, hoofdarbiter
T. Scheper, arbiter
R.  Nagtegaal, arbiter
J. Sparenberg, arbiter

Persdienst:

P. Boel

Webmaster:

J. Kleefstra
H. Feitsma

Internet:

L. Ootes